Maatschap Caubergh

Maatschap Caubergh

Het akkerbouw- en zoogkoeienbedrijf van de familie Caubergh ligt in het kleine, unieke landbouwgebied tussen Maastricht en de Belgische grens. Ze combineren de teelt van granen, suikerbieten en maïs met het houden van zoogkoeien. De circa negentig koeien, kalveren, jongvee en stieren begrazen de weides gelegen aan de stadsrand van Maastricht. Het voer voor de koeien wordt op eigen landerijen geteeld en de stieren worden op eigen bedrijf afgemest.

Brusselseweg 671
6218 NA, Maastricht

Telefoon: 043-3430249
Mobiel: 06-51171825
johncaubergh@hotmail.com