Maatschap Smeets-Meures

Maatschap Smeets-Meures

In Maastricht runt Har Smeets een bedrijf met zoogkoeien, vleesveestieren en vleeskuikens. ‘Ik heb specifiek voor Limousin runderen gekozen, omdat dit een sober ras is dat zeer geschikt is voor het begrazen van natuurterreinen’, zegt Har. Maatschap Smeets-Meures heeft ook een locatie in Echt.

Pietjesveld 4 in Maastricht
Bovennerweg 7 in Echt
harsmee@planet.nl