Een gezonde, duurzame, sterke en innovatieve tuinbouwsector in Greenport Venlo. Daarvoor staat de Stichting Versterking Tuinbouwcluster Greenport Venlo (SVTGV). Hoe? Door kansrijke initiatieven die hier een bijdrage aan leveren, te ondersteunen.