Download uw digitale aanvraagformulier

Een gezonde, duurzame, sterke en innovatieve tuinbouwsector in Greenport Venlo. Daar staat de Stichting Versterking Tuinbouwcluster Greenport Venlo (SVTGV) voor. Ze ondersteunt dit door een bijdrage te leveren aan kansrijke initiatieven .

Klik hier voor een overzicht van de voorwaarden waaraan initiatieven moeten voldoen om voor ondersteuning van de SVTGV in aanmerking te komen. Voldoet uw aanvraag aan de voorwaarden in het overzicht, dan kunt u hieronder een projectaanvraag indienen. Twee keer per jaar – op 1 juni en 1 december  – worden aanvragen beoordeeld en toegekend.