Samen sta je sterker

Ten einde het doel te realiseren – een gezonde, duurzame, sterke en innovatieve tuinbouwsector in Greenport Venlo – heeft de Stichting Versterking Tuinbouwcluster Greenport Venlo (SVTGV) zich verbonden aan verschillende partners die hier een bijdrage aan kunnen leveren. Hieronder vindt u een overzicht van die partners.